Vyučující v naší třídě

Předmět + vyučující

Český jazyk: Mgr. Lucie Zástěrová

Matematika: Mgr. Lucie Zástěrová

Prvouka: Mgr. Lucie Zástěrová                   

Hudební výchova: Mgr. Marie Chvojková

Tělesná výchova: Mgr. Jan Novák

Pracovní vyučování: Mgr. Ludmila Fišerová

Výtvarná výchova: Mgr. Ludmila Fišerová

Anglický jazyk: Mgr. Lucie Kolářová